Fırat Üniversitesi en az lise mezunu işçi arıyor! Müracaat ayrıntıları neler?

Fırat Üniversitesi, 657 sayılı Kanunun 4/B unsuru uyarınca Hemşire, Psikolog, Sıhhat Teknikeri ve dayanak işçisi takımlarına toplamda 34 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istidam sağlayacak olan kurum, görevlendirmeyi KPSS puanı temel alara gerçekleştirecek. Müracaat kaideleri ve tarihine ait tüm ayrıntılar ise yayınlanan ilan ile duyuruldu. İşte tüm ayrıntılar…

Son Müracaat Ne Vakit?

Fırat Üniversitesi işçi alımı müracaatları 23 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 6 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri durum için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve müracaat sürecini tamamlaması gerekiyor.

Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar mutlaka kabul edilmeyecek. 

MÜRACAAT EKRANI

Gerekli Evraklar Neler?

1-Mezuniyet dokümanı (E-devlet üzerinden indirilen mezun evrakı yahut diplomaların onaylı sureti) 

2-Vesikalık fotoğraf, 

3-KPSS sonuç dokümanı, 

4-Özel Güvenlik Kimlik Kartı (Sadece Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi konumuna başvuran adaylar son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik müddeti dolmamış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartlarını tarayarak sisteme yükleyecektir.) 

5-Başvuru müddeti içerisinde alınmış olmak kaydıyla vücut kitle endeksini gösterir doküman (Sadece Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi konumuna başvuran adaylar Resmi yahut Özel Sıhhat Kuruluşlarından almış oldukları vücut kitle endeksini açıkça belirtilen belgeyi sisteme yükleyecektir.) 

6-Görev dokümanı ve SGK dökümü (Sadece Dayanak İşçisi (Hasta bakımı ve temizliği) konumuna başvuran adaylar vazife yapmış oldukları Hastanelerin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları yahut Hastane Müdürünün imzaladığı belgeyi ve SGK hizmet dökümünü sisteme yükleyecektir.)

Müracaat Kuralları Neler?

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf yahut erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak

RESMİ İLAN METNİ

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.